Distanční studium 2. 11. - 8. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci, rozhodnutím vlády ze dne 30. října 2020 pokračuje od 2. listopadu 2020 distanční výuka v ZUŠ.


Soubory PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME.

Nauka o hudbě

Nauka o hudbě Křižanov


HPP - 

Online výuka přes Skype
Posuvky, jejich používání, pořadí křížků a béček
úkoly: + email
1. Vytisknout klaviaturu
2. Naučit se názvy křížků a béček, vědět, k čemu jsou
3. Opsat do sešitu přesné pořadí křížků a béček v notové osnově


1603984614_1603984613310.png

1603984781_1603984780381.png1603984810_1603984810342.png


Skupinová interpretace : 

Pěv.sbor Andante - komunikace s paní uč. Valovou na andantevm@email.cz 

Smíšený a taneční orchestr ZUŠ - Facebook, Messenger


VO - A. Trojanová - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací

Noví žáci kontaktují paní učitelku na trojanova@zusvm.cz


VO - J. Štursová

Noví žáci kontaktují paní učitelku na stursova@zusvm.cz


VO - K. Dvořáková - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací, přes Messenger

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na dvorakova@zusvm.cz


TO

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na bruknarovak@seznam.cz


distancni-vyuka-pro-zaky-ldo-zus-vm-na-dobu-od-2.pdf