Žesťové nástroje

Lesní roh, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba.

Tyto nástroje mají velkou tradici a jsou hojně využívány nejen jako sólové nástroje, ale také v symfonických orchestrech a dechových hudbách a v současné době hlavně v moderní hudbě jako je jazz, blues a tanečních orchestrech. Studium je zaměřeno na dechovou techniku, která je nezbytná pro hru na dechové nástroje a dále na kvalitu tónu a rozvoj harmonického a intonačního cítění.

Studium je rozloženo do tří stupňů: Přípravná hudební výchova ( PHV ) 1 - 2 roky pro žáky 5-6 let, základní studium I. stupně (1. - 7. ročník pro žáky od 7 let), základní studium II. stupně (1. - 4. ročník pro žáky od 14 let). Studium probíhá v individuální, skupinové (2-3 žáci) a kolektivní výuce.

horna

Každé studijní zaměření je složeno z povinných a volitelných předmětů, které vycházejí ze vzdělávacího obsahu hudebního oboru - viz ŠVP.