Smíšený orchestr

Orchestr základní umělecké školy Velké Meziříčí pod vedením pana ředitele Martina Karáska je obsazen 40 - 50 žáky hudebního oboru. Jeho nástrojové obsazení je smíšené, obsahuje smyčcové i dechové nástroje, strunné, klávesové a bicí. Účinkuje nejen na koncertech pořádaných našim městem, ale i za jeho hranicemi jako např. v partnerském městě Valašském Meziříčí a v roce 2012 se oblast jeho působení rozšířila i na evropskou úroveň, kdy reprezentoval město Velké Meziříčí v partnerském chorvatském městě Tisno. 

Repertoár orchestru se za dobu své existence značně měnil. Především v posledních letech se zaměřil na hudbu filmovou (MissionImpossible, He´s A Pirate, Rocky), rockovou (Olympic, Europe, Metallica, AC/DC) a z části i muzikálovou (Kleopatra). 

K orchestru neodmyslitelně patří i pěvecký sbor Andante pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Valové.