Historie školy

Zřízení Městské hudební školy ve Velkém Meziříčí bylo schváleno v roce 1946. Potom byla Městská hudební škola přejmenována na Městský hudební ústav, který však v roce následujícím byl znovu změněn na Hudební škola. V roce 1961 byl změněn název školy na Lidová škola umění. Po dlouholetém usilování získala škola v roce 1964 konečně důstojný stánek v krásném a esteticky působícím prostředí jak pro žáky, tak pro učitele. Byl to Dům osvěty na Náměstí.

zusK dalšímu přestěhování školy došlo v jarním období roku 2001 a bez přerušení mohla být výuka v nové budově započata 12.3.2001.

budova


V současné době naše ZUŠ nabízí výuku v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém. Kapacita školy je 550 žáků a bude se časem zvedat na 600.