Elektronické klávesové nástroje

Studium hry na elektronické klávesové nástroje mohou zahájit děti od věku 5 let. Tito nejmenší žáci jsou zařazeni do tzv. PHV ( přípravná hudební výchova ). Poté následuje I. stupeň výuky hry na tento nástroj, který je 7-letý. V I. stupni se žáci učí základním hráčským návykům podle klavírních škol, které jsou doplněny notovými materiály pro tento nástroj s ohledem na využití možností nástroje ( automatický doprovod aj. ). Po absolvování I. stupně je možné pokračovat ve II. stupni, který je 4-letý. V tomto stupni starší žáci využívají MIDI propojení el.kláv. nástroje s počítačem, díky kterému mohou vytvářet vlastní doprovody k sólovému partu v notové podobě partitur ( např. orchestrální ).