Charakteristika oboru

Výtvarný obor rozvíjí osobnost žáka ve všech výtvarných disciplínách - kresba, malba, grafické techniky, práce s hlínou, prostorová tvorba a volná tvorba. Žáci se učí základním malířským, kresebným a grafickým technikám, jejich kombinování a experimentaci s nimi.


Výtvarná tvorba dále zahrnuje práci s hlínou, točení na hrnčířském kruhu, vytváření prostorových objektů z papíru, drátu, provázku aj. materiálů.

Děti se učí citlivě přistupovat ke světu, ve své práci využívají přírodní i odpadové materiály (větve, kůra, plasty, recyklovaný papír, aj.)

Studijní kresba učí žáky reálnému vidění skutečnosti, používání perspektivy, správné modelaci světlem a stínem.

Všemi předměty a ročníky se prolíná výtvarná kultura a žáci získávají základní znalosti z oblasti výtvarného umění.

Žáci vystavují své práce na výstavách a spolupracují s literárně-dramatickým i hudebním oborem.


Přípravné studium

Do přípravného studia jsou přijímáni žáci od 5 do 7 let. Základním předmětem přípravného studia je Výtvarné vyjadřování. Vyučování ve skupině max. 15 žáků probíhá ve dvouhodinovém bloku.

V přípravných ročnících si žáci osvojují základní výtvarné postupy a dovednosti v kresbě, malbě, grafice a prostorovém vyjadřování.


Základní studium I. stupně

Do 1. ročníku jsou přijímáni žáci od 7 let. I. stupeň trvá 7 let. Základním předmětem studia I. stupně je Výtvarná tvorba, v 6. a 7. ročníku navíc předmět Studijní kresba a malba. Vyučování ve skupině max. 15 žáků probíhá ve tříhodinovém bloku. Základní studium I. stupně uzavírá absolventský projekt.

V průběhu studia se nadále rozvíjí a zdokonalují výtvarné techniky, děti poznávají svět, ve kterém žijí, jsou vedeny k aktivaci smyslového vnímání, estetického cítění i rozumového a citového hodnocení skutečnosti a jevů. Seznamují se s dějinami výtvarného umění, součástí výuky je i příprava k talentovým zkouškám na střední umělecké školy.


Základní studium II. stupně

Do 1. ročníku II. stupně jsou přijímáni žáci od 14 let. II. stupeň trvá 4 roky. Základními předměty studia II. stupně jsou Výtvarná tvorba a Volná tvorba. Vyučování ve skupině max. 15 žáků probíhá ve tříhodinovém bloku. Základní studium II. stupně uzavírá absolventský projekt. Součástí výuky je i příprava k talentovým zkouškám na vysoké školy.