Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Housle

Housle jsou nástrojem s širokou možností uplatnění jak v sólové, komorní hře, tak i ve velkých orchestrech symfonických, estrádních, tanečních a téměř ve všech druzích folklórních souborů. Žáci ZUŠ jsou již v průběhu studia vedeni k uplatnění získaných dovedností na školních a veřejných vystoupeních. V současné době jsou k dispozici nástroje, které vyhovují těm nejmenším 1/8 , dále ¼, ½, ¾ a celé housle, které jsou určeny pro nejvyšší věkovou skupinu a také pro ty, kteří se chtějí hudbě věnovat ( tzv. housle mistrovské ). Největším kladem hry na housle je, že každý tón je nutno tvořit hmatově, intonačně upravovat a mít sluchovou představu.


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL