Příčná flétna

Studium příčné flétny se skládá ze dvou stupňů. První stupeň je sedmiletý (7 - 13 let), druhý čtyřletý (14 - 18 let). Malé děti předškolního věku mohou nastoupit do přípravného studia (5 - 6 let). Od čtvrtého ročníku žáci navštěvují hodiny skupinové interpretace, jako jsou orchestry, komorní soubory či sbory. V rámci hlavního oboru je prvních pět let také povinná hodina nauky o hudbě. 

Vzhledem k velikosti nástroje a náročnosti na dechovou oporu jsou ke studiu hry na příčnou flétnu přijímáni žáci s dostatečnými fyzickými dispozicemi. Jedná se o celkový vzrůst, délku rukou, tvar rtů apod. Žáci, kteří tato kritéria prozatím nesplňují, mohou využít jako přípravný nástroj zobcovou flétnu, případně začít na příčnou flétnu se zahnutou hlavicí, která je pro menší děti uzpůsobena. 

Pořizovací cena kvalitní příčné flétny pro žáky se pohybuje okolo patnácti tisíc korun, a proto na naší škole umožňujeme začátečníkům vypůjčit si školní nástroj.Příčná flétna se uplatní jako sólový i orchestrální nástroj, jako součást hudebních souborů či kapel. Lze využít snad ve všech hudebních žánrech, od klasické hudby po dechovou hudbu či jazz.