Sborový zpěv a komorní zpěv

Komorní zpěv je jednou z možných variant skupinové interpretace, kterou mají žáci sólového zpěvu povinnou od 4.roč. I. stupně. Posláním komorního zpěvu je umožnit těmto žákům projít kvalitní vícehlasou průpravou, seznámit je s komorní a sborovou tvorbou, interpretovat díla různých epoch, stylů a žánrů a tím přispívat k jejich hudebnímu cítění a rozhledu. Výhodou komorního sboru je možnost vystupovat jak ve velkých, tak i v menších prostorách, kde se větší sbory nemohou uplatnit. Pravidelné vystupování na koncertech a veřejných akcích by mělo být samozřejmostí.

Sborový zpěv