Zpěv

Lidský hlas je nejsugestivnějším projevem, neboť tento "nástroj" je uložen přímo v lidském těle. Sólový umělecký zpěv je jedna z nejnáročnějších hudebních disciplín. Pěvecký pedagog zde pracuje s živým materiálem, který je závislý na mnoha faktorech. Kromě toho, zpěvák nikdy nemůže svůj nástroj spatřit. 

Posláním pěveckého oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium zpěvu, základy odborného vzdělání tak, aby se dovedli ve svém dalším životě uplatnit v daném oboru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Stejně tak dbáme na seznámení s pěveckou literaturou a získání všeobecného hudebního přehledu. Důraz je kladen na správné dýchání, intonaci, rytmus, celkové pochopení skladeb i hudebního výrazu a celkovou harmonizaci osobnosti dítěte. V počátcích pedagog sleduje vývoj, pracovitost a míru nadání žáka. Ve vyšších ročnících se zvyšuje individuální přístup dle výsledků a zaměření žáka. 

Probíhá výuka klasického i popového zpěvu. Náročnější požadavky klademe na žáky, kteří uvažují o profesionální dráze. Po splnění výstupů ŠVP se lze věnovat individuálním přáním žáka v oblasti jak klasické, tak moderní hudby.