Bicí nástroje

S rostoucím zájmem dnešní mladé generace o současné umění narůstá počet zájemců o studium hry na bicí nástroje. Pro svou mnohotvárnost, rozmanitost a všestranné využití bicích nástrojů se stává studium hry na tyto nástroje samostatným předmětem s náročným studijním programem.Studium hry na bicí nástroje obsahuje hru na bicí soupravu, bicí nástroje melodické, perkuse.