Rozvrhy

Rozvrhy učitelů 2022/2023

Rozvrhy-ucitelu.pdf

Rozvrh Nauky o hudbě 2022/2023

NoH-22-23(1).pdf

Rozvrh PHV

Výuka přípravné hudební výchovy probíhá vždy v pátek ve 13.45 - 14.30 hod.


Rozvrh sborů

Přípravný sbor ANDANTINO - pro žáky od 6ti let

(pod vedením p.uč. H. Valové )

STŘEDA 15.25 - 16. 10


Pěvecký sbor ANDANTE - starší žáci

( pod vedením p.uič. H. Valové )

STŘEDA 16.10 do 17.40


Rozvrh souborů


Rozvrh orchestrů

Smíšený orchestr ( pod vedením p. uč. Martina Karáska )

vždy v pátek od 14.30 do 16.00.


Taneční orchestr ( pod vedením p. uč. Josefa Vaňhary DiS. )

vždy v pátek od 17.00 do 18.30.