Rozvrhy

Rozvrh učitelů

Budou co nejdříve vloženy


Rozvrh hudební nauky 2021/2022

Rozvrh-Nauky-o-hudbe-2021-2022.xls

HPP-seznam-2021-2022.pdf


Rozvrh PHV

Výuka přípravné hudební výchovy probíhá v rámci individuálních hodin hry na nástroj.


Rozvrh sborů

Přípravný sbor ANDANTINO - pro žáky od 6ti let

(pod vedením p.uč. H. Valové )

STŘEDA 15.25 - 16. 10


Pěvecký sbor ANDANTE - starší žáci

( pod vedením p.uič. H. Valové )

STŘEDA 16.10 do 17.40


Rozvrh souborů


Rozvrh orchestrů

Smíšený orchestr ( pod vedením p. uč. Martina Karáska )

vždy v pátek od 14.30 do 16.00.


Taneční orchestr ( pod vedením p. uč. Josefa Vaňhary DiS. )

vždy v pátek od 17.00 do 18.30.