Rozvrhy

Rozvrhy učitelů 2023/2024

Rozvrhy-ucitelu(1).pdf


Rozvrh PHV

Výuka přípravné hudební výchovy probíhá vždy v pátek ve 13.45 - 14.30 hod.


Rozvrh sboru


Pěvecký sbor ANDANTE

( pod vedením p.uič. H. Valové )

STŘEDA 16.00 do 17.30 hod.


Rozvrh souborů


Rozvrh orchestrů

Smíšený orchestr ( pod vedením p. uč. Martina Karáska )

vždy v pátek od 14.30 do 16.00 hod.


Taneční orchestr ( pod vedením p. uč. Josefa Vaňhary DiS. )

vždy v pátek od 17.00 do 18.30 hod.