Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Zobcová flétna

Hra na zobcovou flétnu

Zobc. flétna je vhodný hudební nástroj pro elementární nástrojové vyučování dětí, je to výborný přípravný nástroj pro všechny dechové nástroje dřevěné ( příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj atd. ) i pro nástroje žesťové ( lesní roh, trubka, trombon, baskřídlovka atd. ). Žáci při vyučování hry na zobc. flétnu získávají schopnost naučit se správně dýchat a frázovat, rychle dosáhnou možnosti společné hry v duu nebo triu, čímž se tříbí jejich hudební sluch, smysl pro rytmus a schopnost harmonického myšlení. Pro zobc. flétnu máme bohatý výběr literatury, zvláště barokní a současné, kterou žáci využívají jak při výuce sólové, tak při hře v komorních souborech. To všechno ulehčí ve velké míře začátky hry na kterýkoliv další dechový nástroj. Během studia jsou žáci postupně seznamováni se zobcovou flétnou sopránovou, altovou, tenorovou a basovou. Toto složení fléten je bohatě využíváno v komorní hře. Studium je sedmileté.

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL