Kytara

Cílem studia hry na kytaru je vychovat schopné hudebníky všestranně zvládající nástroj a vybavené potřebnými znalostmi pro jeho využití v zájmové činnosti, ale i jako přípravu pro složení přijímací zkoušky ke studiu na konzervatoři. Základem pro kvalitní hru je celkové zvládnutí techniky. Získané tech. dovednosti uplatňuje žák jak ve hře klasických koncertních skladeb, tak v ostatních žánrech, neboť kytara je nástroj širokého harmonického i melodického využití ve všech stylech. Komorní hra ( od 3. roč. ) buduje u žáků smysl pro kolektivní souhru a sebekontrolu v dynamice i rytmu. Zde se také nejvíce projeví radost z využití zvládnutých dovedností a zapojení do společné interpretace soudobých i klasických skladeb. K zúročení úsilí vynaloženém ve studiu dochází při účasti na pravidelných koncertech ZUŠ. Studium kytary je děleno do dvou stupňů : I. stupeň ( 7 let ) zvládnutí technik, dosažení schopnosti samostatné reprodukce skladeb podle notového zápisu odpovídající náročnosti. Schopnost samostudia. Ukončení absolventským koncertem. II. stupeň ( 4 roky ) koncertní hra náročných skladeb všech období v širším rozsahu. Ukončení absolventským koncertem.