Distanční studium 9.11.-15.11.2020

Soubory PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME.


Nauka o hudbě

Nauka o hudbě Křižanov 


HPP - online výuka přes Skype 

Posuvky, jejich používání, pořadí křížků a béček -NAUČIT ZPAMĚTI
Stupnice, počet tónů a pravidla 

1. Zopakovat si názvy křížků a béček, vědět, k čemu jsou 

2. trvá: Opsat do sešitu přesné pořadí křížků a béček v notové osnovy 

3. Dodělat pracovní list, který jsme začali v hodině 


Skupinová interpretace : Pěv.sbor Andante - komunikace s paní uč. Valovou na andantevm@email.cz

 Smíšený a taneční orchestr ZUŠ - Facebook, Messenger


VO - A. Trojanová - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací

Noví žáci kontaktují paní učitelku na trojanova@zusvm.cz


galerie prací žáků A.Trojanové - říjen : https://vytvarkatrojanova.webnode.cz/


VO - J.Štursová

Noví žáci kontaktují paní učitelku na stursova@zusvm.cz


VO - K.Dvořáková - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací, přes Messenger

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na dvorakova@zusvm.cz


TO

odkaz na výuková videa www.uschovna.cz/zasilka/ER9C5CZS49YKUUWN-YPR

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na bruknarovak@seznam.cz


LDO