Distanční studium 16.– 22.11. 2020

Soubory PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME.


Nauka o hudbě

Nauka o hudbě Křižanov


HPP - online výuka přes Skype 

Posuvky, jejich používání, pořadí křížků a béček -NAUČIT ZPAMĚTI 

Stupnice, počet tónů a pravidla 

1. Zopakovat si názvy křížků a béček, vědět, k čemu jsou
2. trvá: Opsat do sešitu přesné pořadí křížků a béček v notové osnovy
3. Dodělat pracovní list, který jsme začali v hodině 

Skupinová interpretace : Pěv.sbor Andante - komunikace s paní uč. Valovou na andantevm@email.cz

 Smíšený a taneční orchestr ZUŠ - Facebook, Messenger


VO - A. Trojanová - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací

Noví žáci kontaktují paní učitelku na trojanova@zusvm.cz

galerie prací žáků A.Trojanové - říjen : https://vytvarkatrojanova.webnode.cz/


VO - J,Štursová - 9.-20.11. - platí zadání z minulého týdne.

Noví žáci kontaktují paní učitelku na stursova@zusvm.cz


VO - K.Dvořáková - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací, přes Messenger

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na dvorakova@zusvm.cz


TO

odkaz na výuková videa www.uschovna.cz/zasilka/EYCVHVWFW3J9BIGP-ZB5

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na bruknarovak@seznam.cz


LDO