Distanční studium 30.11.-6.12.2020

Od středy 25.11.2020 je povolena na ZUŠ výuka a konzultace 1+1 (1 žák + 1 učitel).

Pro ostatní skupinové formy výuky pokračuje vzdělávání distanční formou viz. níže.


Soubory PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME.


Nauka o hudbě

Nauka o hudbě Křižanov


HPP - online výuka přes Skype 


13:00 Pospíšilová

13:45 Míšková

14:30 Fraj

15:15 Dvořáková Vendula

16:00 Palasová

16:45 HPP 

Skupinová interpretace : Pěv.sbor Andante - komunikace s paní uč. Valovou na andantevm@email.cz

 Smíšený a taneční orchestr ZUŠ - Facebook, Messenger


VO - A. Trojanová - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací

Noví žáci kontaktují paní učitelku na trojanova@zusvm.cz

galerie prací žáků A.Trojanové - říjen : https://vytvarkatrojanova.webnode.cz/


VO - J.Štursová

Noví žáci kontaktují paní učitelku na stursova@zusvm.cz


VO - K.Dvořáková - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací, přes Messenger

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na dvorakova@zusvm.cz


TO - odkaz na výuková videa: https://www.uschovna.cz/zasilka/FL2Z63X7ZXC4SIWU-77V/


Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na bruknarovak@seznam.cz


LDO