Kytarový soubor

Od 4. ročníku je povinnou součástí výuky Hry na kytaru účast v předmětu Skupinová interpretace. V ZUŠ Velké Meziříčí máme několik hudebních souborů včetně dvou orchestrů, ve kterých mohou žáci ZUŠ uplatnit své dovednosti a znalosti z hlavního předmětu – hra na nástroj. Pro studenty kytary je možnost účasti i v ostatních souborech, ale základním pro rozvoj klasické hry je Kytarový soubor. 

Souhra více hlasů (v případě většího počtu hudebníků zdvojení) vede žáky k rozvoji základních znalostí a dovedností v souhře, rytmu, dynamice, tempu, sledování notového partu, pomlky, komunikace mezi jednotlivými žáky – hráči. Schopnost jednotlivce zahrát svůj hlas bez chyb s kterýmkoliv hlasem, i samostatně. Dynamická a agogická přizpůsobivost celku. 

Se souborem se účastníme jednoho, nebo více veřejných vystoupení během školního roku. Účast na „Třídním kytarovém semináři“, Kulturní léto, ZUŠ OPEN a jiné. 

Cíl předmětu je souhra ve skupině hudebníků, osobní nasazení a radost ze společného výsledku…

Za kytarové oddělení ZUŠ Velké Meziříčí: Třídní učitel ve „Hře na kytaru“ 

Petr Němec


1606308198_1606308197680.png
1606308223_1606308222718.png
1606308243_1606308242471.png
1606308269_1606308268975.png