Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Literárně dramatický obor

Náplní výuky je zvládnutí základů herecko - pohybové techniky s přihlédnutím k Dalcrosově škole dokonalého předstírání ( nejdříve precizní vypracování psychofyzického jednání jako schéma a teprve později uplatnění emocionálního prožitku ).

Alfou a omegou herecké práce je střídavé napětí a uvolnění, s čímž je žák od počátku seznamován.

Dalším předmětem poznání je přeměna dynamického stereotypu a poté pokus psychofyzickým jednáním napodobit dynamický stereotyp osoby jiného temperamentu.

Literárně dramatický obor, jak již z názvu vyplývá, zahrnuje i práci s textem jak s prózou tak i s poezií - žáci budou obeznámení i s disciplínou tzv. uměleckého přednesu. V rámci výuky budou nastudována také jednodušší dramatická díla či pásma, v případě hudebního nadání žáků lze herecký projev kombinovat se zpěvem např. v nastudování muzikálových písní.


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL