Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Termíny talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020.

Termíny talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020.

 

 Hudební obor : 20.5. - 23.5. 2019 ( 14.00 - 17.00 hod. )

( učebna č. 22 - 3. patro )

 

Výtvarný obor : 20.5. - 23.5. 2019 ( 14.00 - 17.00 hod. )

( učebna č. 20 a 21 - 3. patro )

 

Taneční obor : 21.5. 2019 ( 14.00 - 17.30 hod. )

                         23.5. 2019 ( 14.00 - 17.30 hod. )

( sál - přízemí )

 

Literárně - dramatický obor : 24.5. 2019 ( 14.00 - 17.00 hod. )

( sál - přízemí )

 

 

Přijímací talentové zkoušky hudebního oboru ZUŠ Velké Meziříčí

pro škol. rok 2019/2020

 

Uchazeč o přijetí ke studiu na HO ZUŠ :

 

1) zazpívá zkušební komisi 1libovolnou píseň vlastního výběru

 

2) zaintonuje zahrané tóny

 

3) rozpozná chybu v písni

 

4) vytleská (zopakuje) rytmus.

 

Komise hodnotí čistotu intonace, sluchovou analýzu a přesnost rytmu.

 

 

Uchazeč může získat maximálně 20 bodů.

 

Podmínky přijetí:              14-20 bodů             přijat

 

                                               7-13 bodů               přijat na doplnění

 

                                               0-6 body                  nepřijat

 

 

Přijímací talentové zkoušky výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí

 

pro škol. rok 2019/2020

 

Uchazeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ předloží zkušební komisi 5 svých výtvarných prací - libovolná technika i formát.

 

Komise hodnotí výtvarnou kompozici, práci s barvou a kresebný projev, předmětem hodnocení je:

 

  1. Výtvarná kompozice: originalita, nápad, začlenění do plochy výkresu

  2. Práce s barvou: barevné cítění, využití techniky, práce s materiálem

  3. Kresebný projev: technika, kompozice

 Uchazeč může získat maximálně 9 bodů.

 

Podmínky přijetí:              7-9 bodů                  přijat

 

                                               4-6 bodů                  přijat na doplnění

 

                                               0-3 body                  nepřijat

 

Ve výsledkové tabulce, která bude zveřejněna na webu  a vyvěšena v přízemí školy od 10.6. 2019, budou uchazeči pod přidělenými anonymními čísly.

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL