Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Termíny talentových přijímacích zkoušek 2015/2016.

Termíny talentových přijímacích zkoušek

pro škol. rok 2015/2016.

 

Hudební obor a výtvarný obor

1.6. - 4.6. 2015 -  (14.00 - 17.00 hod.)

 

Taneční obor

26.5. 2015 - (13.00 - 19.00 hod.)

 

Literárně dramatický obor

1.6. 2015 - (13.00 - 16.00 hod.)

  

Přijímací talentové zkoušky - hudební obor

 

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. 

Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

 

Termín konání talentových zkoušek je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním.

 

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v následujících termínech:

 

v budově ZUŠ Velké Meziříčí :

 

 1. - 4. 6. 2015 od 14.00 do 17.00 hod.

 

Přijímáme žáky školního věku - především děti, které půjdou od září 2015 do první nebo druhé třídy ZŠ.

 

Vyučujeme hru na klavír, housle, flétny příčné, zobcové, altové, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, baskřídlovku,  pozoun, kytaru, akordeon, elektronické klávesové nástroje, violoncello, zpěv sborový i sólový a bicí nástroje.

 

Všichni žáci naší školy, kteří mají zájem a dobré hlasové a sluchové předpoklady, mohou vedle hry na nástroj také navštěvovat náš přípravný pěvecký sbor, nebo pěvecký sbor Andante. Docházku do sboru však také mohou zvolit jako svůj jediný hlavní obor. V tomto případě budou navštěvovat i hudební nauku, aby splnili Školní vzdělávací program.

 

Talentová zkouška obsahuje přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Každé dítě také zazpívá jednu píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek. Žáci mohou být přijati ke studiu pouze při dosažení potřebného počtu bodů jednotlivých částí talentové zkoušky a pouze v případě volné kapacity v naplněnosti ZUŠ.

  

Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny 22. června 2015 odpoledne na nástěnce školy a na našich webových stránkách.

 

Přijímací talentové zkoušky - výtvarný obor

 

Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny 22. června 2015 odpoledne na nástěnce školy a na našich webových stránkách.

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL