Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Distanční studium 16.– 22.11. 2020

Soubory PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME.

 

Nauka o hudbě -  
  
 
 
 

Nauka o hudbě Křižanov - 
  
 
 
 

HPP - online výuka přes Skype

Posuvky, jejich používání, pořadí křížků a béček -NAUČIT ZPAMĚTI
Stupnice, počet tónů a pravidla
1. Zopakovat si názvy křížků a béček, vědět, k čemu jsou
2. trvá: Opsat do sešitu přesné pořadí křížků a béček v notové osnovy
3. Dodělat pracovní list, který jsme začali v hodině
 
 
Skupinová interpretace :
 
Pěv.sbor Andante - komunikace s paní uč. Valovou na andantevm@email.cz 
Smíšený a taneční orchestr ZUŠ - Facebook, Messenger
 
 

VO - A. Trojanová - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací

Noví žáci kontaktují paní učitelku na trojanova@zusvm.cz

galerie prací žáků A.Trojanové - říjen : https://vytvarkatrojanova.webnode.cz/ 

 

VO - J,Štursová - 9.-20.11. -  platí zadání z minulého týdne.
 

Noví žáci kontaktují paní učitelku na stursova@zusvm.cz

 

VO - K.Dvořáková - distanční výuka zajištěna e-mailovou komunikací, přes Messenger

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na dvorakova@zusvm.cz

 

TO -        

odkaz na výuková videa www.uschovna.cz/zasilka/EYCVHVWFW3J9BIGP-ZB5 
   

Noví žáci kontaktují slečnu učitelku na bruknarovak@seznam.cz 

 

LDO - 
  
 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL