Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Distanční studium 14.4.-19.4.2020

Soubury PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME

 

Nauka o hudbě - 

 

1.ročník - kYouTube   1.rocnik/zusvm 4


2.ročník - str.48. Máme nový interval kvintu. Je to 5.tón. Od c je to g. Napiš kvintu od různých tonu. To je první cvičení. Další úkol je stupnice As dur. Dále pak akordy neboli trojzvuky (1.,3. a 5.ton). Ještě podle zadání udělej str. 49.
 
3.ročník - zkus si zahrát doprovod k písni na str. 49. Pak pokračuj na str. 80 stupnice stejnojmenné a paralelní. Nauč se poučky nazpaměť. Pak udělej další cvičení 81 a 82. Opět se nauč pojmy staccato, důraz, legato a korunu.
 

4.ročník - pokračuje stranou 52 a 53. Na str. 52 musíš se naučit mollové stupnice nazpaměť. Pak doplníš počty béček do stupnic a napíšeš, kde leží v notové osnově. Další úkol je dodělat stupnici d moll nejdříve harmonickou a potom melodickou. Nejdříve napiš předznamenání, pak zvýšení harmonicke(7.ton). Totéž u melodické. A takto budeš pokračovat na str.53.
 
5.ročník -pokračuje na straně 49. Doplní si úkoly pro zvídavé. Zkus si pomoci na internetu. Potom pokračuj na další straně intervaly. Co jsou základní tam máš a nově se máš naučit zvětšené a zmenšené. Je to tam vysvětleno. Podle poučky zkus udělat spodní cvičení a další stranu 51.

 

 

Nauka o hudbě Křižanov - 

 

HPP - Druhy taktů:

https://www.youtube.com/watch?v=pVNjcRRsW5k&t=44s

 

VO - A. Trojanová - 6.-19.4. -  zadání z minulého týdne

VO - J. Štursová - 6.-19.4. -  zadání z minulého týdne

VO - K. Dvořáková - individuální domluva přes email, Messenger

VO - D. Masnicová - kontaktuje své žáky osobně

 

TO - 

 

LDO - Témata výuky pro tento týden:

všichni napíšou recenzi ( ohodnocení ) nějakého snímku,který viděli v TV nebo na Youtube. Malí - libovolná hraná pohádka, starší i nejstarší - hraný film.
 
Ukázka prací žáků LDO - 
Ukradený poklad -  
Rozhovor - 
 
Austrálie - 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL