Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Distanční studium 11.5.-.17.5.2020

Soubury PDF otevírejte přes GOOGLE CHROME

 

Nauka o hudbě - na YouTube

1.rocnik/zusvm 8

2.rocnik/zusvm 7

3.rocnik/zusvm6

4.rocnik - uděláte si testík na straně 60.

Potom budeš pokračovat dále na straně 61 cvičení 87 a 88.

5. rocnik - pokračujeme v knize na straně 58. Přečteš si o příbuznosti tóniny a zkusiíš si udělat cvičení s tužkou pod vysvětlením. Pak budeš pokračovat kvintakordy, kdo neví, co je zvětšený a zmenšeny kvintakord, najde si na předcházejících stranách. Napíšeš ke každému akordu, zda je durový, mollový, zvětšený nebo zmenšený. Dále budeš pokračovat až na straně 60, přečtes si a naučis se tance a nové pojmy.

 

Nauka o hudbě Křižanov - 

  

 

HPP - prezenční forma výuky od 11.5. 2020,

distanční - 

Úkoly HPP - viz třídní kniha v Klasifikaci

H. Šteidlová: Čtyřlístek - 1. Poslech písně

2.druhy noc, délka a výška - na ukázání a zastavení melodie

3. určení předznamenání

4. určení akordů pro doprovod

5. zpěv podle not

6. vybarvit obrázek

7. DÚ: písničku zahrát mamince,najít čtyřlístek a nalepit k písničce

 

https://www.uschovna.cz/zasilka/YGBSCRJEJVUZLW7P-CDB/GLW9SI3ZWM 

 

VO - A. Trojanová - prezenční forma výuky od 11.5. 2020, distanční zajištěna emailovou komunikací.

 

 VO - J. Štursová - prezenční forma výuky od 11.5. 2020 

 

VO - K. Dvořáková -  prezenční forma výuky od 11.5. 2020

 individuální domluva přes email, Messenger

 

VO - D. Masnicová - kontaktuje své žáky osobně

 

TO -  prezenční forma výuky od 11.5. 2020

 

LDO prezenční forma výuky od 11.5. 2020 + distanční výuka 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL