Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Zahájení výuky od 11.5. 2020

Vážení rodiče, protože vláda svým rozhodnutím ze dne 14.4.2020 umožnila výuku na ZUŠ od 11.5. 2020 individuální formou ( výuka HO) a od 25.5. 2020 skupinovou formou do 5 žáků ve skupině (výuka Nauky o hudbě, HPP, VO, TO a LDO), rádi bychom Vám tuto možnost nabídli. Protože jsme ale všichni stále v situaci, ve které má každý právo s ohledem na zdraví své, nebo svých blízkých se rozhodnout, jestli podstoupí rizika, ať už jako rodič, nebo pedagog, rád bych Vás požádal o součinnost v tomto smyslu. Projednejte prosím se svými blízkými, jestli využijete nabídky formy studia v budově ZUŠ a kontaktujte svého pedagoga a informujte jej o svém rozhodnutí. Pokud jí nevyužijete, bude dál pokračovat výuka distanční formou.
Jsem rád, že v těchto těžkých dobách byla ZUŠkám umožněna alespoň tato možnost a je pouze na Vás, jestli jí využijete. Děkuji Vám všem za Váš dosavadní přístup k situaci a věřím, že se brzy chod školy vrátí do těch správných kolejí.
 
Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL