Vystoupení se z důvodu současné situace odkládá na dobu příznivější hromadným vystoupením ve vnitř. prostorách za účasti rodičů.

pozvyst2021

Vystoupení se z důvodu současné situace odkládá na dobu příznivější hromadným vystoupením ve vnitřních prostorách za účasti zákonných zástupců.