Vystoupení se z důvodu současné situace odkládá na dobu příznivější hromadným vystoupením ve vnitř. prostorách za účasti rodičů.

pozvyst2021

Vystoupení se z důvodu současné situace odkládá na dobu příznivější hromadným vystoupením ve vnitřních prostorách za účasti zákonných zástupců.

Vystoupení žáků bylo zaznamenáno v sále ZUŠ.

Zájemci jej mohou shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=0pmQup-ddps