Zákaz přítomnosti žáků v zuš od 14.10 do 1.11.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Od 14.10. 2020 do 1.11. 2020 bude proto výuka probíhat výhradně distanční formou.

Martin Karásek, řed. ZUŠ Velké Meziříčí