Výuka na zuš ve 4.stupni tabulky PES

Rád bych informoval rodiče našich žáků,


že v tabulce PES ve 4.stupni je umožněna výuka na ZUŠ prezenční formou 1+1 ( 1 učitel+1 žák ). 


Martin Karásek, řed. ZUŠ Velké Meziříčí