VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠK.ROK 2023/2024

Výsledky přijímacích zkoušek hudební obor - Vysledkova-listina-HO-web.pdf

Výsledky přijímacích zkoušek výtvarný obor - Vysledkova-listina-VO.pdf

Výsledky přijímacích zkoušek taneční obor - Vysledkova-listina-TO-web.pdf

Výsledky přijímacích zkoušek literárně - dram. obor - Vysledkova-listina-LDO-web.pdf


Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili vyplnit přihlášku pro šk.rok 2023/2024 na sekretariát školy od 29.5. do 1.6. a 5.6. až 8.6. 2023 v čase 9.00 - 11.00 nebo 13.00 - 15.30 hod.


Bez vyplněné přihlášky se uchazeč nestává žákem školy.