VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠK.ROK 2022/2023

Výsledky přijímacích zkoušek hudební obor - Vysledkova-listina-HO-web-22-23.pdf

Výsledky přijímacích zkoušek výtvarný obor - Vysledkova-listina-VO-web-22-23.pdf

Výsledky přijímacích zkoušek taneční obor - Vysledkova-listina-TO-web-22-23.pdf

Výsledky přijímacích zkoušek literárně - dram. obor - Vysledkova-listina-LDO-web-22-23.pdf


Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili vyplnit přihlášku pro šk.rok 2022/2023 na sekretariát školy od 23.5. do 26.5. v čase 9.00 - 11.00 nebo 13.00 - 15.30 hod., popř. informovali ZUŠ o jejich emailové adrese, kam jim bude přihláška zaslána. 


Bez vyplněné přihlášky se uchazeč nestává žákem školy.