Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ Velké Meziříčí pro školní rok 2022/2023

Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ Velké Meziříčí pro školní rok 2022/2023

Hudební obor 9.- 12.5. od 14.00 - 17.00 hod. 

Výtvarný obor 9.- 12.5. od 14.00 - 17.00 hod. 

Taneční obor 10.5. a 12.5. od 14.00 - 18.00 hod. 

Literárně-dramatický obor 13.5. od 14.00 - 18.00 hod.

Hudební obor : ve stanovené dny v čase od 14.00 do 17.00 se mohou rodiče s dítětem dostavit do učebny č.22  ve 3 poschodí. V té bude přítomen ředitel a učitel, kteří si vyslechnou píseň připravenou dítětem (je jedno kterou, ale lidová je ale pro tento účel nejlepší).  Také si zazpívá několik tónů podle klavíru, zkusí rozpoznat kolik zní současně tónů, popř. rozpozná chybu v písni. Nakonec si zatleská jednoduchý rytmus. Komise hodnotí čistotu intonace, sluchovou analýzu a přesnost rytmu. Uchazeč může získat maximálně 20 bodů. Podmínky přijetí:   14-20 bodů-přijat, 7-13 bodů-přijat - pokud bude volná kapacita, 0-6 bodů-nepřijat. Výsledky uchazeči naleznou ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webu  a vyvěšena v přízemí školy od 23.5. 2022. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.

Výtvarný obor : ve stejném termínu i čase se mohou rodiče dostavit s dítětem do 3.patra do některé z učeben výtvarného oboru. Uchazeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ přinese zkušební komisi 5 svých výtvarných prací - libovolná technika i formát. Komise hodnotí výtvarnou kompozici, práci s barvou a kresebný projev, předmětem hodnocení je: Výtvarná kompozice: originalita, nápad, začlenění do plochy výkresu. Práce s barvou: barevné cítění, využití techniky, práce s materiálem. Kresebný projev: technika, kompozice. Uchazeč může získat maximálně 9 bodů. Podmínky přijetí:   7-9 bodů-přijat, 4-6 bodů-přijat, pokud bude volná kapacita,0-3 body-nepřijat. Výsledky uchazeči naleznou ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webu  a vyvěšena v přízemí školy od 23.5. 2022. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.

Taneční obor : vzhledem k tomu že je třeba, aby paní učitelka viděla fyzické dispozice dítěte, je také třeba osobní účasti s dítětem ve dnech  10.5. a 12.5. od 14.00 - 18.00 hod.  (sál přízemí budovy).

Literárně-dramatický obor :  v tomto případě se prosím dostavte s dítětem  13.5. 2022 v čase 14.00 – 18.00 hod. (sál přízemí budovy). Jako jedno z kritérií bude pro přijetí do LDO vyplněná  ANKETA  viz. níže.

1. Rád(a) pracuješ v kolektivu dětí?

2. Dovedeš souvisle vyprávět krátký příběh, svůj zážitek nebo třeba anekdotu pro děti?

3. Rád(a) přednášíš básničky?

4. Jaká pohádka nebo příběh pro děti se ti líbí a proč?

5. Nestydíš se projevit se před ostatními?

6. Baví tě veřejně vystupovat před lidmi? Stál(a) jsi někdy na jevišti?

Těšíme se na Vás ! 

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí.