M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í od 24.5. 2021.

CESTNE-PROHLASENI-od-24.5..pdf- čestné prohlášení od 24.5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ZUŠ OD 24.5.2021


Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:


V základních uměleckých školách
* je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
* je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:


• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)


a) prokáže, že
* absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
* absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
* má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
* prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo


b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo


c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.


Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


* v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby


ROZVRHY SKUPINOVÉ VÝUKY  (NoH, HPP, VO, LDO, sbor a orchestry ) ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY.

ROZVRH TANEČNÍHO OBORU - ROZDELENI-ROCNIKU-DO-KONCE-ROKU-TO.pdf
1 komentář

To se mi líbíOkomentovathttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td3/1.5/16/25aa.png