INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 :


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 :

Zakazuje se osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.