Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 

Provoz ostatních škol : Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.