Individuální výuka ho od 12.10. 2020

Vážení rodiče, 

od 12.10.2020 byla pro ZUŠ umožněna individuální výuka hudebního oboru. V případě, že výuka probíhá ve skupince 2 žáků, bude zvolena STŘÍDAVÁ forma prezenční výuky. Tzn. že jeden týden má žák prezenční a druhý distanční formu výuky a naopak v příštím týdnu. 

Toto se bohužel netýká sólového zpěvu. 

VEŠKERÁ skupinová výuka pokračuje v distanční podobě. Proto nadále sledujte zadání látky na webu ZUŠ https://www.zusvm.cz/aktuality Volba prezenční, nebo distanční výuky zůstává na rodičích. Doporučuji proto co nejdříve kontaktovat učitele žáků ind. výuky a uvědomit je o Vaší volbě. Děkuji a věřím, že i Vám tato změna k lepšímu udělala radost stejně jako části pedagogů ZUŠ Velké Meziříčí. 

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí