M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í od 12.4. 2021.


M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í od 12.4. 2021.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje :

provoz základních uměleckých škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole s výjimkou:

a) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník). Výjimka umožňuje, aby se jeden žák, nebo účastník mohl setkat se svým učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního vzdělávání žák nebo účastník dostatečně neosvojil apod.

b) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník). Výjimka umožňuje, aby se jeden žák nebo jeden účastník mohl setkat se svým učitelem v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna plnohodnotná prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je při dodržení ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno.

Součástí prezenční individuální výuky v ZUŠ není zpěv.

Tyto dvě formy výuky nepodléhají mimořádnému nařízení o preventivním antigenním testování žáků ve školách.