Koncerty absolventů 2020/2021.

S velkým potěšením sdílíme radost z výkonů našich absolventů hudebního oboru, kteří se podíleli svými výkony na vzniku těchto dvou koncertů:

Koncert absolventů hudebního oboru I. (2020/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=DclRvCadNAk 

 

Koncert absolventů hudebního oboru II. (2020/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=8v7NuHFIbSs 

 

Chtěl bych poděkovat absolventům a jejich pedagogům za jejich výkony, a především za jejich přístup ke studiu v dobách distančního studia. Právě oni dokázali, že i touto formou studia jde dosáhnout velkých posunů vpřed a pílí a svědomitou přípravou uzavřít studium I. nebo II. stupně na umělecké škole.

                                                                                                  Martin Karásek, řed. ZUŠ Velké Meziříčí