Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Sborový zpěv a komorní zpěv

Komorní zpěv


Komorní zpěv je jednou z možných variant skupinové interpretace, kterou mají žáci sólového zpěvu povinnou od  4.roč. I. stupně. Posláním komorního zpěvu je umožnit těmto žákům projít kvalitní vícehlasou průpravou, seznámit je s komorní a sborovou tvorbou, interpretovat díla různých epoch, stylů a žánrů a tím přispívat k jejich hudebnímu cítění a rozhledu.
Výhodou komorního sboru je možnost vystupovat jak ve velkých, tak i v menších prostorách, kde se větší sbory nemohou uplatnit. Pravidelné vystupování na koncertech a veřejných akcích by mělo
být samozřejmostí.

 

Sborový zpěv

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL