Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Historie

Zřízení Městské hudební školy ve Velkém Meziříčí bylo schváleno v roce 1946. Potom byla Městská hudební škola přejmenována na Městský hudební ústav, který však v roce následujícím byl znovu změněn na Hudební škola. V roce 1961 byl změněn název školy na Lidová škola umění. Po dlouholetém usilování získala škola v roce 1964 konečně důstojný stánek v krásném a esteticky působícím prostředí jak pro žáky, tak pro učitele. Byl to Dům osvěty na Náměstí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dalšímu přestěhování školy došlo v jarním období roku 2001 a bez přerušení mohla být výuka v nové budově započata 12.3.2001.

 

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL