Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Výuka na ZUŠ ve 4.stupni tabulky PES.

Rád bych informoval rodiče našich žáků,
 
že v tabulce PESve 4 stupni je umožněna výuka na ZUŠ prezenční formou
 
1+1 ( 1 učitel+1 žák ).
 
Martin Karásek, řed. ZUŠ Velké Meziříčí

© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL