Výsledky přijímacích zkoušek pro šk.rok 2021/2022

Výsledky přijímacích zkoušek hudební obor - Vysledkova-listina-HO-2021-2022-web.pdf


Výsledky přijímacích zkoušek výtvarný obor - Vysledkova-listina-VO-2021-2022-web.pdf


Výsledky přijímacích zkoušek taneční obor - všichni uchazeči byli přijati.


Výsledky přijímacích zkoušek literárně - dramatický obor - všichni uchazeči byli přijati. 


Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili vyplnit přihlášku pro šk.rok 2021/2022 na sekretariát školy od 17.5. do 20.5. v čase 9.00 - 11.00 nebo 13.00 - 15.30 hod., popř. informovali ZUŠ o jejich emailové adrese, kam jim bude přihláška zaslána. 


Bez vyplněné přihlášky se uchazeč nestává žákem školy.