TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠK.ROK 2021/2022

Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ Velké Meziříčí pro šk.rok 2021/2022 

Hudební obor 3.- 6.5. od 14.00 - 17.00 hod. 

Výtvarný obor 3.- 6.5. od 14.00 - 17.00 hod. 

Taneční obor 4.5. od 14.00 - 17.30 hod. 

Literárně-dramatický obor 7.5. od 13.30 - 15.15 hod. 


Hudební obor : ve stanovené dny v čase od 14.00 do 17.00 se mohou rodiče s dítětem dostavit do učebny č.22 ve 3 poschodí. V té bude přítomen ředitel, který si vyslechne píseň připravenou dítětem ( je jedno kterou, ale lidová je ale pro tento účel nejlepší ). Také si zazpívá několik tónů podle klavíru, zkusí rozpoznat kolik zní současně tónů, popř. rozpozná chybu v písni. Nakonec si zatleská jednoduchý rytmus. Toto vše bude pořízeno na záznam, který následně shlédnou učitelé hry na požadovaný nástroj. Pozn.: je důležité, aby dítě vědělo, na který nástroj chce hrát, u sólového zpěvu je třeba, aby děti zazpívaly plným hlasem, nahrávka a ještě k tomu rouška záznam zvukově trochu zkreslí, proto je třeba bez obav zazpívat z plných plic. Komise hodnotí čistotu intonace, sluchovou analýzu a přesnost rytmu. Uchazeč může získat maximálně 20 bodů. Podmínky přijetí: 14-20 bodů-přijat, 7-13 bodů-přijat - pokud bude volná kapacita, 0-6 bodů-nepřijat

Výsledky uchazeči naleznou ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webu a vyvěšena v přízemí školy od 17.5. 2021. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.

Výtvarný obor : ve stejném termínu i čase mohou rodiče odeslat emailem naskenované, nebo nafocené výtvarné výtvory svých dětí odeslat na adresu trojanova@zusvm.cz s údaji o dítěti. (Jméno, příjmení, datum narození a bydliště). Uchazeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ zašle zkušební komisi 5 svých výtvarných prací - libovolná technika i formát. Komise hodnotí výtvarnou kompozici, práci s barvou a kresebný projev, předmětem hodnocení je: Výtvarná kompozice: originalita, nápad, začlenění do plochy výkresu Práce s barvou: barevné cítění, využití techniky, práce s materiálem Kresebný projev: technika, kompozice Uchazeč může získat maximálně 9 bodů. Podmínky přijetí: 7-9 bodů-přijat, 4-6 bodů-přijat, pokud bude volná kapacita,0-3 body-nepřijat

Výsledky uchazeči naleznou ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webu a vyvěšena v přízemí školy od 17.5. 2021. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.

Taneční obor : vzhledem k tomu že je třeba, aby paní učitelka viděla fyzické dispozice dítěte, je třeba osobní účasti dne 4.5. 2021 od 14.00 – do 17.30 (sál přízemí budovy)

Literárně-dramatický obor : v tomto případě se prosím dostavte s dítětem 7.5. 2021 v čase 13.30 – 15.15 hod. (sál přízemí budovy). Jako jedno z kritérií bude pro přijetí do LDO vyplněná ANKETA viz.níže. 1. Rád(a) pracuješ v kolektivu dětí? 2. Dovedeš souvisle vyprávět krátký příběh, svůj zážitek nebo třeba anekdotu pro děti? 3. Rád(a) přednášíš básničky? 4. Jaká pohádka nebo příběh pro děti se ti líbí a proč? 5. Nestydíš se projevit se před ostatními? 6. Baví tě veřejně vystupovat před lidmi? Stál(a) jsi někdy na jevišti?

Těšíme se na Vás !

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí.