Info pro žáky p.uč. Štursové od 28.11. 2022

Protože paní učitelka Mgr. Jana Štursová bude v pracovní neschopnosti od 28.11. 2022 ještě 14 dní, byla zajištěna náhradní výuka v tyto dny:

28.11., 5.12 a 6.12. 2022

29.11. 2022 výuka odpadá.

Rozvrh zůstává nezměněn.